Podczas trwania Pikniku Country w dniach 23-25 lipca 2021r.,  udostępnia się miejsca na ustawienie stoisk gastronomiczno – handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra:

Ustala się następujące stawki za najem miejsca pod stoisko:
- stoisko handlowe  12 m2  - 2000 zł brutto za 3 dni
- stoisko handlowe 6 m2 - 1000 zł brutto za 3 dni
- stoisko gastronomiczne 12 m2 - 2700 zł brutto za 3 dni
- stoiska gastronomiczne 6 m2 - 1350 zł brutto za 3 dni
- stoisko przy kempingu Cezar 9 m2– 1000 zł brutto za 3 dni bez dostępu do mediów

Stawki za wymienione w ust.1 lit. a) do d) zawierają opłaty za media oraz wywóz nieczystości, stawka za stoiska wymienione ust.1 lit. e) tylko wywóz nieczystości.

W celu wynajęcia stoiska należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. 17).

Zgłoszenie przyjmowane są do wyczerpania miejsc:

  • od dnia 07.06.2021 od godz. 9:00 dla minimum dwóch stoisk 12m2 oraz minimum dwóch stoisk przy kempingu Cezar
  • od dnia 14.06.2021 od godz. 9:00 dla pojedynczych stoisk 12m2 oraz stoisk przy kempingu Cezar
  • od dnia 24.06.2021 od godz. 9:00 dla stoisk 6m2

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja będzie dokonana po potwierdzeniu formularza ofertowego przez Urząd Miejski i odesłaniu potwierdzenia rezerwacji mailowo do oferenta.

Oferent, od momentu zatwierdzenia rezerwacji stoiska przez Urząd oraz od momentu otrzymania oficjalnego maila (potwierdzającego, że Piknik Country odbędzie się) ma 7 dni na dokonanie opłaty na rachunek bankowy nr 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub bezpośrednio w kasie UM z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty „Piknik Country 2021 stoisko nr...”

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

Po dokonaniu opłaty zostanie przygotowana umowa, która będzie do odbioru w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 2 (wejście od szczytu budynku).

Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu.

Zobacz stoiska na mapie

 Wykaz stoisk o wymiarach 6m x 2m z dostępem do mediów

Nr stoiska

Status stoiska

Asortyment

00

rezerwacja

Fundacja Country & Folk

1

rezerwacja

Fundacja Country & Folk

2

rezerwacja

Jakub Kucharski- promocja

3

rezerwacja

ORGANIZATOR

4

    gastronomia/

5

   

6

   

7

rezerwacja 

Cezary Makiewicz

8

   handel- chusty znaczki, koszulki

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   handlowe- stoły

15

   gastronomia- grill, szaszlyki

przejście na plażę miejską

16

rezerwacja

ORGANIZATOR

17

   

18

   handlowe

19

   handlowe

20

   gastronomia

21

   gastronomia

22

 rezerwacja

 ORGANIZATOR

23

   

24

   

25

   

25 A

   

26

   

odpływ, skrzynka z prądem

27

   

28

   gastronomia, chleby

29

   gastronomia, ciasta

30

              /połowa              / handel-odzież, bizuteria

31

   gastronomia- burgery, frytki

32

   

33

   gastronomia- gofry

34

   gastronomia- zapiekanka, frytki

35

rezerwacja

ORGANIZATOR

wjazd na posesję

36

   handel-biżuteria, koszulki, kapelusze

37

 pół/pół  37a handel-biżuteria, koszulki, kapelusze/ handel

38

   handel

39

   handel

40

   handel

41

   gastronomia, zapiekanka

42

  gastronomia zapiekanka

43

   gastronomia- poncze lemoniady

44

   handel słodycze

45

 pół/  handel słodycze/

46

   handel- kapelusze skórzane

47

 rezerwacja

ORGANIZATOR

48

   handel-  asortyment w stylu country

49

    ciasta , chleby

50

   gastronomia- ziemniaczki

51

   

52

   handel-koszulki, tuniki, chusty

53

   handel

54

   handel

55

   handel- odziez w stylu country

56

   handel- odzież w stylu country

57

   handel- odzież w stylu country

58

   handel- odzież w stylu country

59

   handel

60 E

   handel

61 E

   gastronomia

62 E

   gastronomia

63 E

   handlowe

64 E

   gastronomia

65 E

   gastronomia

66 E

   handel-koszulki ,znaczki chusty

67 E

   koszulki, perfumy

68 E

   koszulki /perfumy/ gastronomia

69/70 E

   handel- obuwie

wjazd do Ekomariny

71 E

   handel- obuwie

72 E

   handel-obuwie


Wykaz stoisk przy kempingu Cezar o wymiarach 3m x 3m (bez dostępu do mediów)

Zobacz stoiska na mapie

Nr stoiska

Status stoiska

Asortyment

A

rezerwacja

ORGANIZATOR

B

 
 znaczki, gadżety motocyklowe

C

   handlowe-koszulki gadżety

D

   handlowe-koszulki, gadżety

E

   handlowe-koszulki, gadżety

F

   

G

   handlowe- rękodzieło ceramika

H

 

  handlowe-rękodzieło ceramika

Inne postanowienia:           

1. W okresie trwania imprezy zabrania się na stoiskach sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu.
2. Zwalnia się z opłat za stoiska Organizatora Festiwalu Piknik Country Mrągowo.
3. Warunki korzystania z energii elektrycznej:

1) Podłączenie energetyczne stanowisk możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem obsługującym ciąg handlowy przy ulicy Jaszczurcza Góra, po okazaniu umowy na dzierżawę stoiska.
2) Max moc przyłączenia na stanowisku wynosi 2,5 KW.
3) Górna granica poboru mocy dla stanowisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT.
4) Skrzynki wyposażone są w gniazda jednofazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16A i gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32A- zabezpieczenie S 193B 20A, ochrona przeciwporażeniowa -  wyłącznik różnicowo-prądowy.
5) Osoby zainteresowane korzystaniem z gniazd trójfazowych powinny posiadać przedłużacze zakończone wtykami 32A-pięciobolcowy kątowy

4. Dopuszcza się do zajęcia stoiska przez Najemcę 22 lipca w godzinach popołudniowych  oraz handlu w piątek tj. 23 lipca 2021 r. w ramach podpisanej umowy najmu. Opuszczenie stanowiska powinno odbyć się w poniedziałek tj. 26 lipca 2021 r.
5. Podpisując umowę Najemca deklaruje posiadanie wszystkich potrzebnych zezwoleń na prowadzenie działalności.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).

Spełnienie wszelkich wymagań sanitarnych w związku z prowadzoną działalnością  leży po stronie Najemcy.

Kontakt w sprawie stoisk:

Referat Rozwoju i Promocji
pok. 02
tel. 89 741 9042,
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowo nr 838/2021

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna