Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie może pochwalić się kolejnymi osiągnięciami. Placówka uzyskała dwa certyfikaty: „Szkoła Wierna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Uroczyste wręczenie certyfikatów, które odebrały nauczycielki przedszkola, odbyło się podczas gali w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

— Nasza kadra pedagogiczna podejmuje wiele inicjatyw, integrujących społeczność przedszkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska — mówi Elżbieta Połomka, dyrektor mrągowskiej Stokrotki.  Doskonali procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, a przy tym angażuje do działań społeczność lokalną. Kształtuje w dzieciach postawy patriotyczne poprzez tworzenie w placówce atmosfery wspólnoty sprzyjającej współdziałaniu społeczności przedszkolnej i lokalnej, a także poprzez odwoływanie się do kulturowego dziedzictwa oraz kultywowania tradycji.  Uzyskane certyfikaty motywują całą kadrę pedagogiczną placówki do dalszego rozwoju oraz podejmowania kolejnych działań zarówno ekologicznych, jak i patriotycznych.

Certyfikaty wręczył Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko - Mazurskiego Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.