PLAN URLOPÓW PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA MRĄGOWO NA 2019 r.

 

Lp.

Nazwa przedszkola

Termin urlopu*

1.

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka”

od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.

2.

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka”

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.

3.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubuś

od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.

4.

Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy”

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.

 

* Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z przyczyn leżących  po stronie przedszkola i organu prowadzącego, plan urlopów na 2019 r. może ulec zmianie.

 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki”, przy ul. Wojska Polskiego 4B w Mrągowie, funkcjonuje przez cały rok.