KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. Milko Mazury MTB Etap 11 – 15.09.2019 – Mrągowo – Wyścig  o Niedźwiedzią Łapę”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 13.09.2019 r. do 30.10.2019 r. przez Stowarzyszenie Luz Grupa,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie  10 000 zł.