Zapytanie ofertowe na serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w trwałości projektach pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – edycja II i III.

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie