Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 18.07.2020 r. do 30.09.2020 r. przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4 000 zł.