Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Wyścig Łaciate Junior Strider Racing”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 23.07.2020 r. do 05.10.2020 r. przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.