Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 20.05.2021 r. do 25.06.2021 r. przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna