Burmistrz Miasta informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2023, zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację  zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)”, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 100 000 zł, w tym 28 000 zł na IV ligę piłki nożnej - Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mrągowia” w Mrągowie

2/ 29 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo”

3/ 25 000 zł - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,OMEGA” w Mrągowie

4/ 30 000 zł - Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie

5/ 29 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu ,,AS” Mrągowo

6/ 11 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Bilard Sportowy Mrągowo

7/ 30 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy w Mrągowie.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna