Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LXVII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 8.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie,
  2. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Towarowej w Mrągowie,
  3. przystąpienia Gminy Miasto Mrągowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2034,
  5. zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Uwaga! Sesję będzie można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU