Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowa ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu  pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2024-2026”.

 1. Termin konsultacji: od 24.11.2023 r. do 07.12.2023 r.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasta Mrągowo, posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania z zakresu wspierania rodzin, mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
 4.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
   1) poprzez umieszczenie dokumentu podlegającego konsultacjom na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za  pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
   2) poprzez udostępnienie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 5.  Dokument oraz formularz do konsultacji dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (pokój nr 26, I piętro), na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat wiadomości: Konsultacje społeczne  dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2024-2026”. Formularze mogą być także składane w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim  w Mrągowie, lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie należy umieścić napis: Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2024-2026”.
 6. Informacji udziela Paulina Koneszko - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

Załączniki