Dieter Hehmann - organizował na terenie Belm i innych miejscowości w Republice Federalnej Niemiec akcje pomocy dla mieszkańców Mrągowa, przekazując m.in. pomoc dla Szpitala Miejskiego w postaci aparatury medycznej, sprzętu lekarskiego, leków i środków czystości. Dzieci przebywające w Państwowym Domu Małych Dzieci otrzymywały żywność, słodycze, zabawki, obuwie, odzież. (26.06.1991 r.) [uchwała nr 7/XX/91]

Fryderyk Tegler - w latach 1958 – 1968 pracował na stanowisku Kierownika Oddziału Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie. Pracując na stanowisku Pastora Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Belm od 1981 r., udzielał pomocy tutejszemu Szpitalowi w formie: wyposażenia w aparaturę medyczną, sprzęt lekarski, środki czystości. (26.06.1991 r.) [uchwała nr 7/XX/91]

Nina Terentiew - długoletni prezes programu 2 TVP, otrzymała tytuł honorowego obywatela w uznaniu wkładu za dotychczasową działalność kulturalną i promocyjną miasta Mrągowa, głównie przez transmisje PIKNIKU COUNTRY. (18.07.1997 r.) [uchwała nr XLIV/22/97]

Korneliusz Pacuda - otrzymał tytuł honorowego obywatela w uznaniu zasług w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej miasta Mrągowa. Propagator muzyki country w Polsce i główny prowadzący koncerty podczas PIKNIKU COUNTRY. (29.05.1998 r.) [uchwała nr LVII/17/98]

Karol Jabłoński - honorowe obywatelstwo otrzymał w uznaniu zasług w zakresie sportu. Wieloletni członek Klubu Sportowego „Baza” Mrągowo. Lista sukcesów i osiągnięć sportowych Karola Jabłońskiego jest bardzo długa. Najważniejsze spośród nich to siedmiokrotne zdobycie tytułu Mistrza Świata w bojerach, wielokrotne zwycięstwo w mistrzostwach kontynentu, zdobycie Pucharu Admirała (Admirals Cup), wygranie Mistrzostw Świata w regatach matchracingowych i umocnienie się na pozycji najlepszego żeglarza świata w punktacji prowadzonej przez Międzynarodowy Związek Żeglarstwa Regatowego (ISAF). Należy przy tym zaznaczyć, że Pan Karol Jabłoński we wszystkich wystąpieniach podkreśla swój mocny związek z Mrągowem, mrągowskim Klubem ,,Baza” i naszym regionem. W historii żeglarstwa polskiego nie było jeszcze tak utytułowanego żeglarza, który nie odcina się od swoich korzeni, a wręcz przeciwnie, akcentuje to w wypowiedziach publicznych. Wszystko to ma korzystny wpływ zarówno dla miasta, jak też bardzo istotne walory wychowawcze, adresowane do młodych sportowców. (05.02.2004 r.) [uchwała nr XIV/1/2004]

Siegbert Damaschke - otrzymał honorowe obywatelstwo w uznaniu zasług w zakresie współpracy miast partnerskich Mrągowo- Grünberg. Wieloletni Burmistrz Miasta Grünberg. W 1992 r. zainicjował współpracę naszego miasta z Grünberg. Dzięki jego zaangażowaniu w dniu 6 czerwca 1993 r. został podpisany akt współpracy pomiędzy Mrągowem a Grünberg. (25.05.2005 r.) [uchwała nr XXXI/14/2005]

Cezary Makiewicz - honorowe obywatelstwo nadane na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Cezary Makiewicz jest znanym w Regionie i w całym kraju muzykiem. Sławę i rozgłos przyniosło mu przede wszystkim nagranie piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”, która stała się nieoficjalnym hymnem Pikniku Country. Piosenka ta znana w całym kraju promuje Mrągowo jako miasto festiwalu muzyki country i przyciąga do Mrągowa rzesze turystów. Cezary Makiewicz jest również autorem innej piosenki „Wszystkim czym chcesz”, która jest również o Mrągowie. Jest to kolejny dowód na to jak bardzo artysta jest związany z naszym miastem, w którym wielokrotnie koncertował, również przy okazji imprez i koncertów charytatywnych, wspomagający tym samym najbardziej potrzebujących z terenu Mrągowa. Zaangażowanie Cezarego Makiewicza w sprawy Miasta przejawia się również w innych formach. Udziela się społecznie, podczas nagrywania programów telewizyjnych, dotyczących Miasta, chętnie podejmuje się współpracy w tej dziedzinie, służy swoim wizerunkiem oraz twórczością - zawsze czyni to bezinteresownie. Ponadto jest człowiekiem skromnym i otwartym na nowe wyzwania i mimo iż jest mieszkańcem Olsztyna, kojarzony jest przede wszystkim właśnie z Mrągowem. Z powyższych względów, zdaniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, jak i Rady Miejskiej w Mrągowie, ten zaszczytny tytuł należy się właśnie jemu. 25.02.2010 r. [uchwała nr XLIV/4/2010]

Wojciech Karol Malajkat - honorowe obywatelstwo nadane na wniosek Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolii Sieminiec. Jest znanym  aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem oraz pedagogiem. Od ponad 25 lat nie mieszka w Mrągowie, jednak bardzo chętnie uczestniczy w życiu Miasta. Jest osobą przyjaźnie nastawioną  i otwartą na wszelkie propozycje współpracy. Angażuje się m.in. w spotkania z uczniami, co roku jest jurorem Turnieju Szkół, podczas którego ocenia talenty aktorskie młodego pokolenia mrągowian. Aktor znany jest także ze swego zaangażowania w sprawy społeczne.  Od 2004 roku uczestniczy w akcji Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturalnego Mazur ,,Sadyba” pn. ,,Ratujmy aleje”, której głównym celem jest ochrona naturalnego krajobrazu ,,Warmii i Mazur”. W 1997 r. z jego inicjatywy odbyła się ,,Wielka Majówka” z udziałem wielu znanych artystów, z której dochód przekazano na zakup sprzętu kardiologicznego do Szpitala w Mrągowie.
Aktor podejmuje szereg działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Niejednokrotnie był honorowym gościem Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.  W 2008 r. włączył się w projekt wydania CD z  baśniami E. Wiecherta. Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony jest na rzecz budowy boiska dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej im. Ernsta Wiecherta. W 2007 r. za osiągnięcia artystyczne i promocję Miasta Mrągowo nagrodzony przez samorząd Statuetką Niezapominajki.
Związek pana Wojciecha Malajkata z Mrągowem ma charakter nie tylko rodzinny, ale także artystyczny i społeczny. Dlatego nadanie Honorowego Obywatelstwa będzie symbolicznym potwierdzeniem więzi, która łączy go z Mrągowem, a jednocześnie wyrazem uznania za dotychczasowe osiągniecia artystyczne oraz podziękowaniem za pracę społeczną na rzecz miasta i wieloletnią, niezwykle skuteczną promocję Mrągowa w Polsce.[uchwała Nr XVI/2/2012]

Christian Meyl - honorowe obywatelstwo za wieloletnią pomoc na rzecz mieszkańców miasta Mragowo  nadane na wniosek Mrągowskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Mrągowa „Niedźwiedzia Łapa” oraz Parafii Rzymsko Katolickiej św. Wojciecha i Stacji Pomocy Brata Gerarda. W 1998 roku założył Stowarzyszenie Wspierające Stacje Socjalne Johannitów i szpitale z terenu Warmii i Mazur, którego priorytetowym zadaniem jest pomoc ludziom potrzebującym, bez względu na ich pochodzenie czy obywatelstwo. W tym czasie rozpoczął swoją działalność także w Mrągowie. Systematycznie zajmował się sprawami związanymi z logistyką i nieodpłatnym zaopatrzeniem medycznym Stacji Socjalnej Joannitów w Mrągowie. Organizował i dostarczał sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, elektryczne wózki inwalidzkie, drobny sprzęt medyczny, środki pielęgnacyjno-opatrunkowe i lekarstwa niezbędne w procesie leczenia osób chorych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie dla stacji, środki czystości i dezynfekcji, odzież ochronną, organizował szkolenia dla pracowników. Opieką socjalną otoczył rodziny wielodzietne poprzez finansowanie posiłków szkolnych, obozów wakacyjnych dla dzieci, leków oraz remontów mieszkań. Nieodpłatnie przekazał na rzecz Szpitala Powiatowego w Mrągowie urządzenie CTG, służące do badania tętna noworodków, a także wyposażył pokój zabaw na oddziale dziecięcym, dostarczył łóżka szpitalne, koce, bieliznę pościelową oraz materiały pielęgnacyjno-opatrunkowe. Nadal deklaruje wsparcie i pomoc potrzebującym z terenu Mrągowa. Od 2009 roku dołożył wiele starań w kierunku uruchomienia placówki pomocy społecznej, wspierającej osoby chore, starsze i niepełnosprawne z terenu miasta Mrągowo i powiatu mrągowskiego, mającej kontynuować zadania Stacji Socjalnej Johannitów. W 2010 roku jako reprezentant Johannitów z Niemiec uczestniczył w powołaniu Stacji Pomocy Brata Gerarda, stanowiącej odpowiedź na ogrom potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu.[uchwała Nr XXVI/6/2012]

Adam Myjak -honorowe obywatelstwo nadane na wniosek Burmistrz Miasta Mrągowo, Otolii Sieminiec. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971. Rok później rozpoczął pracę na macierzystym wydziale. Od 1990 roku jest profesorem. Czterokrotnie wybierany na kadencje rektora. Wywarł decydujący wpływ na obraz Akademii w latach 90-tych i początku XXI wieku, dbając tyleż o gospodarstwo, co o tradycję i prestiż Uczelni w trudnych, przełomowych czasach. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. Nowej Figuracji w latach 70-tych w sztuce polskiej. Artysta spędził lata 1979-1981 na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swoim dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z Antonim Januszem Pastwą. Posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in.: Galeria Narodowa Zachęta (1993 i 2005), Muzeum im W. Lembrucka, Duisburg (1981), Muzeum w Bochum (1989), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1993). Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych i krajowych wystaw i konkursów. Z wielu realizacji na uwagę zasługuje Kwadryga na Teatrze Wielkim w Warszawie, 2002 oraz pomnik Homo Homini w Kielcach, 2006. Prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i kolekcjach prywatnych. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis .
Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Profesora, w 2009 roku udało się zorganizować w Mrągowie I Sympozjum Rzeźby, pn. Cztery Żywioły – PTAKI. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sympozjum było inspiracją dla dwuletniego innowacyjnego projektu pn.: „Mrągowo – wyrzeźbione miasto”, realizowanego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Profesor był opiekunem artystycznym „rzeźbiarskiej” części projektu. Pod jego kierunkiem artyści, absolwenci i doktoranci Wydziałów Rzeźby z Gdańskiej i Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wykonali rzeźby, które utworzyły otwartą, plenerową galerię w centrum Miasta. Miejsce zyskało niepowtarzalny klimat i nietypowy charakter. Granitowa galeria rzeźb stała się, turystyczną atrakcją i miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Ze względu na swój szczególny charakter i wyjątkowe walory artystyczne, projekt został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Polska Pięknieje” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Fundację Smartlink.Zapoczątkowane w ramach przedsięwzięć rzeźbiarskich działania Profesor planuje rozwijać w przyszłości. W 2014 roku zainicjował przekazanie Miastu dwóch wyróżniających się prac rzeźbiarskich wykonanych w pracowniach rzeźbiarskich Warszawy i Lublina pod jego kierunkiem. W swoich rozległych kontaktach zawodowych, oraz prywatnych promuje Mrągowo jako jedno z najpiękniejszych mazurskich miast i wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Polski. Jest nieocenionym ambasadorem Mrągowa w relacjach z elitami artystycznymi i kulturalnymi w naszym kraju. [uchwała nr XLVI/8/2014]

There are no images in the gallery.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna