Statuetka Mrongowiusza została ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w grudniu 1999 roku. Jest ona nadawana za całokształt pracy społeczno - zawodowej oraz szczególnie wyróżniające działania na rzecz Mrągowa. Statuetka Mrongowiusza została zaprojektowana przez kętrzyńskiego artystę rzeźbiarza Jerzego Stankiewicza. Wykonana jest w brązie, przedstawia popiersie Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w kształcie rozpostartego żagla. Dla podkreślenia wagi tego wyróżnienia statuetka wręczana jest podczas Dni Mrągowa, Święta Niepodległości, w szczególnych przypadkach na sesji Rady Miejskiej Miasta Mrągowo.

 

Wyróżnieni Statuetką Mrongowiusza zostali:

W 2000 roku:

Józef Jaszczur-Nowicki - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz Miasta Mrągowo. Wychowawca wielu znakomitych żeglarzy, medalistów mistrzów świata, Europy i Polski, olimpijczyków w różnych klasach, jeden z prekursorów żeglarstwa lodowego. Z jego inicjatywy w 1950 roku powstał Klub Żeglarski w Mrągowie. Przez kilkadziesiąt lat był jego dyrektorem. Z zaangażowaniem pozyskiwał zaplecze i sprzęt dla klubu przekształconego w słynną Bazę, która w ciągu lat rozrosła się w Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza Mrągowo”. W 1991 roku rozpoczął budowę obiektów dydaktyczno-sportowych dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Przez wiele lat pełnił społecznie funkcje w zarządzie Olsztyńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, był członkiem Kapitanatu Sportowego Polskiego Związku Żeglarskiego. Uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2004 roku.

Ryszard Bitowt – uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Długoletni nauczyciel, wychowawca kilku pokoleń mrągowskiej młodzieży. Badacz i popularyzator dziejów Mazur, zwłaszcza zaś Ziemi Mrągowskiej. Pasjonat, historyk, kolekcjoner i społecznik. Jest autorem wielu publikacji poświęconych historii Mrągowa, w których w sposób ciekawy przedstawione są dzieje miasta. Przez wiele lat był prezesem mrągowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mrągowskiej oraz kilku innych stowarzyszeniach.

Jan Adam Kmonk - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Związany był ze służbą zdrowia w Mrągowie. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. przez wiele lat był szefem służby zdrowia Garnizonu Mrągowskiego, 17 lat kierował Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mrągowie, zaliczanym do najlepiej pracujących w województwie olsztyńskim. Społecznie pracował przez wiele lat na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie pełni społecznie funkcję prezesa Hospicjum Domowego im. Św. Wojciecha w Mrągowie. Z jego inicjatywy 12 listopada 2000 r. w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Zmarł w 2007 roku.

Karol Jabłoński - uhonorowany za szczególnie wyróżniające działania na rzecz miasta Mrągowa. Jest wychowankiem klubu „Baza Mrągowo”. Cieszy się dużym szacunkiem i autorytetem wśród kolegów z klubu. Uznawany za najlepszego żeglarza lodowego w klasie DN na świecie oraz jednego z najlepszych sterników żeglarskich globu. Zdobywca wielu tytułów mistrza świata, Europy i Polski w żeglarstwie. Jego największe osiągnięcia: starty w klasie DN (bojery): złote medale mistrzostw świata: 1992, 1995, 1996, 1997, 2000, złote medale mistrzostw Europy: 1992, starty w żeglarskich regatach Admiral’s Cup, starty w klasach ILC i R-boot: 1996 złoty medal – mistrzostwa świata klasy ILC 46, 1998 złoty medal – złoty medal mistrzostwa Europy klasy ILC-40, 1994 złoty medal – mistrzostwa świata w klasie R-boot, 1997 srebrny medal – mistrzostwa świat klasy ILC 40. Karol Jabłoński jest także wielokrotnym zwycięzcą regat meczowych rozgrywanych na całym świecie. Osiągając na arenie międzynarodowej tak wybitne sukcesy sportowe przyczyniał się do promocji Klubu Sportowego „Baza Mrągowo” oraz miasta Mrągowo.

płk Marian Kurkiewicz - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Dowódca Garnizonu Mrągowo i Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie. Aktywnie wspierał przedsięwzięcia społeczne i kulturalne organizowane na terenie miasta Mrągowa.

W 2001 roku:

Wiesław Świdziński - uhonorowany za całokształt pracy społecznej na rzecz miasta Mrągowa. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Mrągowie. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Na jego pomoc i życzliwość mogą liczyć ludzie niepełnosprawni, chorzy, ubodzy. Ks. dziekan Wiesław Świdziński był inicjatorem wielu przedsięwzięć na terenie Mrągowa. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w pracach Hospicjum św. Wojciecha. Aktywnie pracował w Komitecie Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II.

Jan Worobiej - uhonorowany za całokształt pracy społeczno - zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Swoją karierę zawodową związał ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” w Mrągowie. Był jej długoletnim prezesem. Za swoje dokonania zawodowo-społeczne wyróżniony został, m.in. Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur. Obok pracy zawodowej angażował się również w sprawy społeczności lokalnej. Pełnił funkcje radnego miejskiego, współpracował z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi. Za tę działalność uhonorowany został Odznaką Przyjaciół Harcerstwa oraz Odznaką Przyjaciel Dziecka.

Jerzy Mierzejek - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta Mrągowa. Przewodniczący Rady Miasta Mrągowa w drugiej kadencji samorządu miejskiego. Zmarł w 2006 roku.

Władysław Marczuk - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Jest z zamiłowania kolekcjonerem. Od wielu lat działa aktywne w mrągowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Za swoją działalność wyróżniony został wieloma odznaczeniami. Posiada bogatą kolekcję pamiątek z przeszłości Mrągowa. Jest także jednym z fundatorów pomnika patrona naszego miasta Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Jego drugą pasją jest sport. Od 1993 roku aktywnie działa w MKS „Mrągowia”. W 2000 r. za swoją działalność sportową otrzymał „Brązową Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W 2002 roku:

ppłk Marek Kaczaniuk - uhonorowany Statuetką Mrongowiusza nr 10 za szczególnie wyróżniające działania na rzecz miasta Mrągowa. Ostatni dowódca Garnizonu Mrągowo i Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie.

9 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie – uhonorowany Statuetką Mrongowiusza nr 11 za całokształt działalności na rzecz miasta Mrągowa. Zorganizowany w grudniu 1955 r. przez mjr Edwarda Głożewskiego. Od początku swego istnienia wpisał się na trwałe w świadomości mieszkańców Mrągowa. Kadra zawodowa i żołnierze służby zasadniczej Ośrodka uczestniczyli czynnie w życiu politycznym, kulturalnym i gospodarczym miasta, rozbudowywali infrastrukturę miasta, tworzyli oprawę świąteczną uroczystości miejskich.

Siegbert Damaschke, Burmistrz Miasta Grünberg i Rita Sekanina, przewodnicząca Stowarzyszenia Miast Partnerskich Grünberg - Mrągowo uhonorowani za szczególnie wyróżniające działania na rzecz miasta Mrągowa. Od wielu lat uczestniczą aktywnie w rozwijaniu współpracy miast partnerskich Grünberg - Mrągowo w zakresie: wymiany młodzieży i dorosłych, organizacji praktyk szkolnych, wymiany gospodarczej. Służyli pomocą w uzyskaniu środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na remont obiektów zabytkowych: ratusza w Mrągowie i kościoła katolickiego w Szestnie. Od wielu lat wspomagają również działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

W  2003 roku:

Tadeusz Malinowski - uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrągowa. Jest znaną postacią Mrągowa, członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej został w 1985 r. Od 6 kadencji pełni funkcję prezesa Towarzystwa. Aktywnie działa nie tylko na rzecz TMZM, ale również w innych organizacjach społecznych, między innymi Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Polskim Związku Działkowców. Jest Honorowym Członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Olsztynie. Kierowane przez Tadeusza Malinowskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej koncentrowało się w swojej działalności na popularyzacji wśród uczniów mrągowskich szkół tematyki lokalnej. Przeprowadzane są konkursy „Moja Mała Ojczyzna”, organizowane wycieczki krajobrazowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami władz samorządowych. Towarzystwo dokumentuje historię miasta Mrągowa poprzez prowadzenie kroniki. Za swoją aktywność zawodowo-społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Jego stanowisko przejął w 2006 roku Andrzej Badurek.

W  2004 roku:

Nina Terentiew - uhonorowana za szczególnie wyróżniające działania w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej na rzecz miasta Mrągowa. Pani Nina Terentiew była Dyrektorem Telewizji Polskiej S.A. Program II. Poprzez swoją funkcję była związana z miastem Mrągowo poprzez współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych Mrągowa, jednych z ważniejszych imprez kraju: Festiwalu „Piknik Country”, Festiwalu Kultury Kresowej i Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Pod jej kierownictwem TVP pr. II transmitowała i emitowała kolejne edycje tych imprez dla telewidzów w kraju. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i bezpośrednim działaniom Niny Terentiew była możliwa realizacja Festiwali Kultury Kresowej. Pani Nina Terentiew była dyrektorem artystycznym Festiwalu. Telewizja Polska uczestniczy merytorycznie, technicznie i finansowo w realizacji FKK.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej - uhonorowany za szczególnie wyróżniające działania w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej na rzecz miasta Mrągowa. Od wielu lat Senat RP jest związany z organizacją Festiwalu Kultury Kresowej, którego organizatorem jest Miasto Mrągowo. Festiwal mógł zaistnieć dzięki życzliwości Senatu, który objął patronat na imprezą. Realizacja Festiwalu opiera się głownie o środki przekazywane przez senat, stanowiące znaczące kwoty w budżecie Festiwalu.

Mirosław Moczarski - uhonorowany za szczególnie wyróżniające się działania w zakresie działalności kulturalnej, społecznej i promocyjnej na rzecz mieszkańców Mrągowa. W 1985 roku rozpoczął roku pracę w Hotelu Orbis Mrongovia. W 1992 roku przejął funkcję z-cy dyrektora Hotelu, natomiast w dniu 5 maja 1993 r. został mianowany na stanowisko dyrektora Hotelu. Był pomysłodawcą i realizatorem projektu budowy pierwszego w Polsce centrum wypoczynku, relaksu i odnowy „Resort & Spa”. Za jego kierownictwem wybudowane zostały w Hotelu sale konferencyjne z wyposażeniem audiowizualnym, które przyczyniły się do utworzenia z Hotelu centrum konferencyjnego, a tym samym ściągnięcia wielu gości z branży biznesu. Dzięki kreatywnemu i dynamicznemu zarządzaniu Hotel Orbis Mrongovia stał się jedną z wizytówek Mrągowa.

W  2008 roku:

Antoni Jabłoński – uhonorowany za aktywność lokalną, popularyzowanie wartości historycznych i krzewienie patriotyzmu wśród pokoleń. Jest Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Mrągowie. Związany od początku z organizacją - tworzył jej zręby, obecnie jest jej najaktywniejszym działaczem. Bierze udział w licznych inicjatywach lokalnych, a swoje wojenne doświadczenia przekazuje kolejnym pokoleniom, współpracując ściśle z mrągowskimi szkołami i instytucjami. Wygłaszane przez niego prelekcje służą popularyzowaniu wartości historycznych i patriotycznych wśród mrągowian. Antoni Jabłoński jest aktywnym przedstawicielem mrągowskiej społeczności. Integruje środowisko kombatanckie, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi samorządami.

Jan Gudelis – uhonorowany za aktywność lokalną, osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki i krzewienie patriotyzmu poprzez popularyzację idei harcerskiej wśród pokoleń mrągowian. Wieloletni nauczyciel wychowania plastycznego, wychowawca pokoleń młodzieży oraz aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego i naczelnik Poczty Harcerskiej 7 Mrągowo. Tworzył zręby mrągowskiego amatorskiego ruchu artystycznego, współtworzył tzw. „ognisko plastyczne”, zrzeszające wielu mrągowian. Od lat związany z Festiwalem Kultury Kresowej, jest pilotem grup środowisk twórczych. To dzięki jego pomocy udało się zorganizować festiwalowe wystawy kresowych twórców, a rekomendacje Jana Gudelisa na pewno pomogły w wypromowaniu dorobku wielu artystów ze Wschodu. Jest również związany z Wojewódzkim Przeglądem Plastyki Nieprofesjonalnej, wchodzi w skład komisji oraz jest „dobrym duchem” konkursu – pomaga bowiem nie tylko od strony merytorycznej, ale i organizacyjnej.

W  2009 roku:

Aniela Dobielska – uhonorowana za zaangażowanie w organizację Festiwalu Kultury Kresowej, kultywowanie polskich tradycji i promocję miasta w kraju i za granicą. Jest znaną i ogólnie szanowaną mieszkanką Mrągowa. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Jako Prezes Towarzystwa jest współorganizatorem Festiwalu Kultury Kresowej. Z ramienia Towarzystwa czuwa nad zakwaterowaniem i wyżywieniem festiwalowych gości, zabiegając też o fundusze na ten cel w Senacie.

Władysław Wiliński – uhonorowany za upowszechnianie kultury, mecenat nad imprezami muzycznymi, promocje dziedzictwa regionalnego i promocje Miasta. Organizator wystaw artystycznych oraz koncertów jazzowych. Jednym z bardziej doniosłych wydarzeń kulturalnych, w które zaangażowany był osobiście, było otwarcie w Mrągowie “Galerii Wiliński". Jest to miejsce o szczególnym klimacie nawiązującym do tradycji rzemiosła, sztuki kowalskiej, historii Mrągowa - zaprojektowane i wykonane przez Zakład Metalowy Władysława Wilińskiego. W Galerii znalazły miejsce eksponaty odrestaurowane i kolekcjonowane przez Pana Wilińskiego. Zbiory uzupełniają wystawa “Mrągowo na starej widokówce” i organizowane w Galerii koncerty jazzowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wstęp do Galerii jest bezpłatny. Galeria obok Muzeum w Mrągowie stała się w krajobrazie Mrągowa atrakcyjnym punktem turystycznym i jest chętnie odwiedzana przez młodzież szkolną, turystów krajowych i zagranicznych. Zmarł w 2011 roku.

Julian Osiecki – uhonorowany za inicjatywy lokalne i wieloletnią działalność na rzecz Mieszkańców. Wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego zaangażowanie na rzecz Miasta ma swój początek jeszcze w latach sześćdziesiątych, kiedy to, wspólnie z Janem Ząbkiem, mrągowskim lekarzem, tworzył pionierskie struktury Polskiego Czerwonego Krzyża. To dzięki między innymi Jego zaangażowaniu udało się stworzyć z tych zrębów prężnie działającą organizację, która zrzesza dziesiątki zaangażowanych osób. Ze szczególną troską odnosi się do osób niepełnosprawnych. Od wielu lat jest organizatorem Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie. Z Jego inicjatywy w roku 1997 powstało Hospicjum domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie.

Piotr Mendroch – uhonorowany za działalność ekumeniczną, dobroczynną i inicjatywy kulturalne. Proboszcz parafii ewangelicko – augsburgskiej jest postacią znaną w naszym Mieście, szanowaną i docenianą za liczne inicjatywy i działania na rzecz mieszkańców. Jedną z form prowadzonej przez Niego działalności jest organizacja pomocy socjalnej dla osób najuboższych. Od 1994 roku Pastor jest kapelanem więziennym, m.in. w pobliskim Barczewie, ale nie tylko – działa również w innych zakładach zamkniętych na terenie województwa. W działalności penitencjarnej szczególny nacisk kładzie na terapię uzależnionych, uczestnicząc w mityngach AA, podejmując pracę z rodzinami uzależnionych i wspierając inne działania terapeutyczne. Otacza opieką osoby, wychodzące na wolność, pomagając im dostosować się do nowych warunków i środowiska, znaleźć pracę i niosąc im wsparcie duchowe. Znaczącą jest również Jego działalność animatorska, ewangelizacyjna i szeroko propagowany ekumenizm. Organizacja w ostatni weekend sierpnia w Mrągowie ogólnopolskich spotkań misyjnych przy współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielewie ma kilkuletnią tradycję.

W  2010 roku:

Otolia Siemieniec – uhonorowana za wkład i zaangażowanie w dynamiczny rozwój Miasta Mrągowo oraz budowanie idei samorządności. Otolia Siemieniec jest Burmistrzem Miasta już przez cztery kadencje. Postrzegana jest jako Burmistrz, który stwarza możliwości do rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego, kulturalnego i turystycznego. Jeszcze jako Dyrektor Szpitala Mrągowskiego dała się poznać jako sprawny zarządca i doskonały menadżer, który w czasach najcięższego kryzysu gospodarczego Polski sprawnie kierował placówką. Jedną z wielu zasług to wielkie inwestycje i staranie się o środki unijne, które przyczyniają się do zmiany oblicza Mrągowa. Wydawane decyzje zachęcają do inwestowania na terenie miasta. Otolia Siemieniec to również szczególny mecenas kultury, popierający wydarzenia kulturalne organizowane przez liczne stowarzyszenia. Opieka nad festiwalami Country i Kresowym spowodowały niezwykłe zainteresowanie Mrągowem. Współpraca ze środowiskami artystycznymi spowodowała poszerzenie letniej oferty programowej miasta o Mazurskie Noce Kabaretowe, które świetnie zostały przyjęte przez mieszkańców i publiczność telewizyjną. Za czasów jej kadencji Mrągowo postrzegane jest jako miasto interesujące, godne zatrzymania się i zwiedzenia.

Józef Ząbek – uhonorowany za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Mrągowa. Józef Ząbek jest emerytowanym lekarzem pediatrą. Przez 18 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Lecznictwa, a ponad 20 lat ordynatora Oddziału Dziecięcego. Był organizatorem honorowego krwiodawstwa na Ziemi Mrągowskiej. Ponad dwadzieścia lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Upowszechniał oświatę zdrowotną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na licznych spotkaniach. Był twórcą i prezesem Klubu Oficerów Rezerwy Służby Zdrowia przy Jednostce Wojskowej, udzielał się w miejscowej LOK prowadząc zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny życia. Pan Ząbek po odejściu na emeryturę w 1995 r. nadal pracuje społecznie, działa w Polskim Czerwonym Krzyżu, pełniąc funkcję vice Prezesa Zarządu Rejonowego.

Waldemar Basta – uhonorowany za rozwijanie działalności numizmatycznej i promocję Mrągowa na wniosek Członków i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie. Waldemar Basta od 1993 r. jest członkiem Oddziału PTN w Mrągowie. Po 5 latach aktywnej działalności wszedł w szereg Zarządu PTN (1988 r.), a od 2006 roku jest Prezesem Oddziału. Za swoją działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego został wybrany w 1999 r. do Zarządu Głównego PTN w Warszawie, a od 2004r. pełnił funkcję Skarbnika w Zarządzie Głównym PTN. W swoich działaniach pamięta o promocji Mrągowa. Jest jednym ze znaczących kolekcjonerów wszystkiego, co dotyczy Mrągowa. Waldemar Basta ma swój udział w emisji medalu okolicznościowego Ernsta Wiecherta. 50 rocznica śmierci, 660 - lecia Mrągowa i 15-lecia współpracy Grünberg – Mrągowo oraz emisji żetonów okolicznościowych, 150 rocznicy śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, 660 - lecia Mrągowa oraz 565- lecia wznowienia praz miejskich. Czynnie przyczynił się także do wydania medalu upamiętniającą rocznicę powstania Straży Pożarnej w Mrągowie. W wyniku swojej aktywnej działalności był wielokrotnie nagradzany przez władze PTN i władze miasta. Jako jeden z nielicznych członków PTN posiada odznaczenie „Zasłużony dla Numizmatyki”, posiada też niższe odznaczenia m.in. ,,Złotą odznakę PTN”. Władze miasta wielokrotnie dostrzegały aktywną działalność naszego kolegi nagradzając go odznaką złotą „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz „ Zasłużony dla woj. warmińsko-mazurskiego” oraz w 2009 r. Statuetkę Niezapominajkę. W Plebiscycie ,,Mrągowianin Roku” Radio Planeta w 2009r. zajął zaszczytne II miejsce. Członkowie Oddziału PTN w Mrągowie w 2010r. uhonorowali Waldemara Bastę Statuetką „Mrągowski Numizmatyk roku 2009”.

Zbigniew Lubowidzki – uhonorowany za działalność samorządową na rzecz mieszkańców Mrągowa na wniosek Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mrągowie V kadencji. Pełniąc w latach 2002-2010 funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, całkowicie oddał się potrzebom mieszkańców. Jego pracowitość, wiedza i doświadczenie doprowadziły Miasto Mrągowo w kuluary najlepiej postrzeganych miast w Polsce.

W  2011 roku:

Barbara Panek – Strzałkowska – uhonorowana za aktywność lokalną oraz popularyzację harcerskich wartości. Ze Związkiem Harcerstwa Polskiego związana jest od ponad 40 lat, a od 1990 r. pełni nieprzerwanie funkcję Komendantki Hufca ZHP Mrągowo. Posiada wykształcenie medyczne o profilu: analityk. Przepracowała w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie 32 lata, angażując się aktywnie w działalność Hufca pełniąc obowiązki instruktora, a następnie Komendanta Hufca. Kiedy na początku lat 90-tych objęła funkcję Komendantki Hufca, stanęła przed nią trudna rzeczywistość i pierwsze próby odbudowy mrągowskiego harcerstwa z lat kryzysu. Dzięki jej zaangażowaniu udało się osiągnąć obecny sukces Hufca, który jest jednym z prężniej działających na terenie Warmii i Mazur. Odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem za Zasługi dla Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej oraz Medalem Zasłużony dla Warmii i Mazur. Za działalność w Mrągowie wyróżniona została Statuetką Niezapominajki.

Alfred Siwik – uhonorowany za szczególnie wyróżniające działania na rzecz Miasta Mrągowo. Właściciel firmy Grupa Siwik Intertrade, która została wyróżniona przez dziennik „Puls Biznesu” otrzymując tytuł „Gazeli Biznesu 2007”. Tym samym dziennik potwierdził przynależność firmy do elitarnego klubu ,,Gazel Biznesu” – grona najdynamiczniej rozwijających się firm w ostatnich latach z wiarygodną sytuacją finansową. W rankingu Intertrade Sp. z o.o. zajęła 1 miejsce w województwie Warmińsko – Mazurskim oraz 67 miejsce w kraju. Alfred Siwik jest osobą mocno związaną z mrągowskim sportem. Na jego pomoc i sponsoring mogą liczyć organizatorzy przedsięwzięć sportowych, a także kulturalnych realizowanych w naszym mieście. Wielokrotnie podczas Balu Sportowca za swoją działalność otrzymywał od Kapituły Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca wyróżnienie dla Sponsora Sportu.

Janusz Gruszczewski – uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz Miasta Mrągowo. Od 1991 r. z sukcesem prowadzi Zakład Metalowy "Agromasz", który daje zatrudnienie ponad 50 pracownikom. Uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami: w 1980 r. został odznaczony Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, w 1987 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1988 r. Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”. W roku 2001 został wyróżniony w konkursie Przedsiębiorca Roku, organizowanym przez Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze, a w roku 2009 zdobył I miejsce, uzyskując tytuł Przedsiębiorca Roku. W 2010 r. uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. W 2011 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.

W  2012 roku:

Stefan Gojło – uhonorowany za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Mrągowa. Były dowódca 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności Wojsk Lotniczych  w Mrągowie. Człowiek, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu się długiej historii Pikniku Country w Mrągowie. To dzięki Jego zaangażowaniu powstał Amfiteatr nad jeziorem Czos.  Czynnie wspierał także inne  przedsięwzięcia społeczne i kulturalne organizowane na terenie miasta Mrągowo. Jako członek zarządu  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego dynamicznie zaangażowany jest w organizację na terenie naszego Miasta  Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej.  Za swoje dokonania zawodowo-społeczne wyróżniony został  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski  (2005 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983 r.), Złotym Krzyżem Zasługi  (1979 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi  (1974 r.), Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem  „ Za  Zasługi dla Obronności Kraju” (1968 – 1978), Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  (1968 – 1978).

Stanisław Brodowski – uhonorowany za rozwój przedsiębiorczości i działalność społeczną na rzecz Mrągowa. Od 1982 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wędliniarstwa, a obecnie także produkcji konserw, sprzedaż i serwis samochodów, usługi transportowe, diagnostykę, stację kontroli pojazdów, serwis i montaż opon, wynajem lokali. W trakcie 30-letniej historii działalności przekazuje swoje umiejętności młodym pokoleniom, kształcąc pracowników młodocianych w zawodzie: wędliniarz i mechanik pojazdowy. Będąc wieloletnim członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie oraz Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, a następnie jego Prezesem, szerzy ideę propagowania przedsiębiorczości i działania na rzecz  lokalnej przedsiębiorczości. Od 2010 roku aktywny członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Mrągowo.  Chętnie uczestniczy w życiu Mrągowa oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego. Znany z materialnego wspierania ludzi potrzebujących oraz organizacji użyteczności publicznej. Za dotychczasowe osiągnięcia uhonorowany następującymi wyróżnieniami: Odznaką Honorową Zasłużony dla Warmii i Mazur (1987), Wojewódzką Honorową Odznaką Rzemiosła (1994), Honorową Odznaką Rzemiosła (1996), Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”(2005), Honorową Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (2008), Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2010), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011).

Tadeusz Grudek - uhonorowany za działalność społeczną na rzecz Miasta. Od roku 1990 z sukcesem prowadzi Zakład Cukierniczy „Jagodzianka". Głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, cieszących się dużą popularnością wśród mieszkańców Mrągowa i okolic. Wysoka jakość produktów została wielokrotnie nagodzona odznaczeniami i wyróżnieniami m.in.: Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego", Honorową Odznaką Rzemiosła, Wojewódzką Honorową Odznaką Rzemiosła, Srebrną Odznaką "Za wyszkolenie uczniów w rzemiośle".
Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, pełniąc liczne funkcje społeczne. Od wielu lat jest członkiem Zarządu oraz skarbnikiem w Mrągowskim Stowarzyszeniu Rowerowym. Ponadto od 1990 roku jest Członkiem Cechu Rzemiosł Rożnych w Mrągowie - Związku Pracodawców, a od 1997 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy Cechu Rzemiosł Rożnych w Mrągowie (IV kadencje). Od 2003 roku jest także członkiem egzaminacyjnej działającej przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w zawodzie cukiernik.

Sławomir Rudnicki - uhonorowany za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz mieszkańców Mrągowa. Historyk, nauczyciel, poeta, prozaik. Od lat uczestniczy w życiu literackim Mrągowa. Od 1996 r. w ramach Festiwalu Kultury Kresowej zajmuje się grupą polskich literatów z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zredagował m.in. antologię poezji młodych Polaków z Wileńszczyzny pt. ,,Wschód nad Rossą” (Wilno-Mrągowo 2000 r.). W styczniu 1997 r. powołał istniejący do 2000 r. Klub Literacki „ERATO”, działający w ramach Miejskiego Domu Kultury „Zodiak”. Współorganizował dwie edycje Mrągowskich Dni Literatury, w których uczestniczyli m.in. Wanda Chotomska, Maryna Okęcka-Bromkowa, Aleksander Jurewicz, Włodzimierz Kowalewski. Wydał tomik poezji  ,,Kapliczki Brata Alberta” (1994 r.). Autor zbioru opowiadań ,,Rysy”. Publikował wiersze w antologiach:  ,,Za progiem” (1998 r.),  ,,Paciorki. Antologia maryjna z Warmii” (2007 r.), ,,Tutaj się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej” (2008 r.).  Jest ponadto współtwórcą opracowania 15 lat Festiwalu Kultury Kresowej. Sławomir Rudnicki współpracuje także  z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mrągowie. Za zgodą organu prowadzącego I LO nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia szkolne na zajęcia i wykłady. Sam osobiście wygłasza również wykłady i prezentacje historyczne w CKiT w Mrągowie, które cieszą się dużą popularnością słuchaczy. Inicjuje uczestnictwo nauczycieli i uczniów (wystawili sztukę teatralną dla słuchaczy uniwersytetu) w działalności uniwersytetu. Na zaproszenie organizatorów obchodów miejskich, kilkakrotnie wygłaszał okolicznościowe wykłady z okazji obchodów świąt narodowych. Był też współinicjatorem i współorganizatorem uroczystości patriotycznych na terenie miasta (posadzenie Dębu Pamięci na terenie szkoły, obchody Rocznicy Katyńskiej). W szkole w której jest dyrektorem od 2007 roku rokrocznie (dwa razy w ciągu roku szkolnego) organizowane są uroczystości patriotyczne z udziałem kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości i spotkania z kombatantami II wojny światowej organizuje od 1992 roku. Jest inicjatorem konkursu ,,Nasze Westerplatte”. Razem ze swoimi uczniami z poprzedniej szkoły przygotował do druku książkę pt. ,,Na zawsze wierni Ojczyźnie", w której opisano losy mrągowskich kombatantów ze ŚZŻAK. Książka ta zajęła II miejsce w Konkursie ,,Legenda  AK”, organizowanym przez IPN, Oddział w Gdańsku (2002r.). Sławomir  Rudnicki był wraz ze swoimi uczniami, pomysłodawcą nadania SP Nr 4 w Mrągowie imienia Gen. Stefana "Grota" Roweckiego, współorganizatorem uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru oraz kilkudziesięciu uroczystości patriotycznych w Zespole Szkół Nr 4. Współpracował i współpracuje nadal ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym tej organizacji, a także ze Związkiem Sybiraków (organizacja imprez w I LO), Związkiem Harcerstwa Polskiego. Współpraca z harcerzami zaowocowała przyznaniem mu przez mrągowskich harcerzy tytułu ,,Duma naszego miasta”  oraz otrzymaniem Srebrnej Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa, przyznanej przez Komendę Chorągwi w Olsztynie w 2010r. W 2007 roku za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze wyróżniony Statuetką Niezapominajki.

W  2013 roku:

Krzysztof Trzciński - uhonorowany za działalność społeczną na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i mieszkańców miasta Mrągowo. Jest współwłaścicielem Zakładu Cukierniczego „Jagodzianka”. Od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej należy do Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie – Związku Pracodawców. Przez jedną kadencję pełnił funkcję Podstarszego Cechu, a obecnie nieprzerwanie od 2005 roku piastuje stanowisko Starszego Cechu. Aktywnie działa również na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Jest członkiem Rady Izby, Zastępcą Prezesa Izby oraz sprawuje opiekę nad Komisją Oświatową. Był jednym z współzałożycieli Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Jest zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych, pełnił m.in. funkcję Prezesa Mrągowskiego Klubu Sportowego „Mrongovia”. Dodatkowo jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie. Sprawuje opiekę nad redagowaniem i drukowaniem Mrągowskiego Informatora Numizmatycznego. Jest także członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie (1998), Złotym Medalem im. Ryszarda Kiersnowskiego (1999), Wojewódzką Honorową Odznaką Rzemiosła (2001), Honorową Odznaką Rzemiosła (2005), Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2010), Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2011) oraz tytułem Przedsiębiorcy Roku (2012).

W  2014 roku:

Jerzy Tanajewski – uhonorowany za zaangażowanie społeczne na rzecz miasta Mrągowa i rozwój przedsiębiorczości. Jest znaną i cenioną postacią wśród mrągowskich przedsiębiorców, od roku 1994 r. prowadzi z sukcesami własną firmę BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane, która obecnie jest największą firmą lokalnej branży budowlanej oraz jedną z największych o ugruntowanej i stabilnej pozycji na Warmii i Mazurach. Intensywny rozwój Firmy przyczynił się do powstania rodzinnej spółki w styczniu 2006 r. "BUDEXTAN" Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o,. Firma BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane oraz BUDEXTAN P.B. Sp. z o.o., chociaż swoją siedzibę posiadają w Marcinkowie, inwestują w Mrągowie oraz zatrudniają dwieście osób, w tym mieszkańców Mrągowa. O silnym związku z naszym Miastem świadczy ilość wybudowanych nieruchomości m.in. domów mieszkalnych, obiektów biurowych, przemysłowych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Działalność deweloperska, rozwój firmy w dobie kryzysu zostały dostrzeżone przez lokalnych przedsiębiorców zrzeszonych w Mrągowskim Stowarzyszeniu Gospodarczym, którzy przyznali Jerzemu Tanajewskiemu tytuł Przedsiębiorcy Roku 2010.
Jerzy Tanajewski jest także osobą chętnie wspierającą działania sportowe. Firma BUDEXTAN jest jednym z głównych sponsorów Miejskiego Klubu Sportowego Budextan „Mrągowia” Mrągowo,  czego dowodem jest nazwa firmy w nazwie zespołu. Jerzy Tanajewski jest zaprzyjaźniony z klubem od kilku lat. Wspomaga go w różnych formach np.: poprzez zakup sprzętu sportowego, dofinansowuje działalność klubu a od roku 2011, Firma jest głównym Sponsorem Klubu. Jerzy Tanajewski pełni również funkcję wiceprezesa organizacji. Za swoją działalność otrzymał miano Działacza Sportowego Roku 2013.

Henryk Pędzich - uhonorowany za wkład w rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Mrągowo. Od 1992 r. prowadzi z sukcesami na rynku stolarki budowlanej własną firmę AdamS H. Pędzich. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, popartemu ciągłymi inwestycjami, Firma dysponuje ogromnym potencjałem produkcyjnym i siecią kilkuset stałych partnerów handlowych na terenie Polski i większości Państw w Europie. Działalność Firmy przyczyniła się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Rozwój firmy został dostrzeżony w wyniku postępowania weryfikacyjnego Konkursu Promocyjnego LIDER RYNKU 2013 EURO LEADER w kategorii Produkt Firmie AdamS przyznano dwa tytuły LIDERA RYNKU za Najlepsze w Polsce Okno PCV PASSIV-LINE ULTRA i Najlepsze w Polsce Okno PCV PASSIV-LINE PLUS. Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Targach BUDMA 2013 i WINDOOR TECH 2013 podjął także decyzję o wyróżnieniu Złotym Medalem MTP produkt Firmy AdamS o nazwie Passiv-line ULTRA. Firma AdamS H.Pędzich uzyskała również tytuł "Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012" w województwie warmińsko-mazurskim. Za dobrą współpracę z samorządem i społeczne zaangażowanie został wyróżniony Statuetką Niezapominajki.

W  2015 roku:

Alfred Markowski – uhonorowany za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz Miasta Mrągowo.Od 1994 roku pełni funkcje prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Mrągowie. Wcześniej przez 34 lata pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnicznego, które budowało mrągowskie osiedla mieszkaniowe i domy jednorodzinne. Pan Alfred brał czynny udział w rewitalizacji Miasta, wykupił część obiektów po byłej Jednostce Wojskowej, przekształcając je na budownictwo mieszkaniowe. Pan Alfred jest osobą zaangażowaną społecznie, od wielu lat wspiera lokalne stowarzyszenia: Luz Grupę Mrągowo, Klub Kolarski w Nawiadach. a także coroczne konkursy i zawody rowerowe dla najmłodszych. Służył też wsparciem przy tworzeniu projektów kulturalnych m.in. murala przy ul. Warszawskiej 22. Był równiez prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemii Mrągowskiej, w latach 1994-1998 był Radnym Rady Miejskiej w Mrągowie. 

W  2016 roku:

Janina Czesława Wiśniewska – uhonorowana za całokształt pracy społeczno-zawodowej na rzecz mieszkańców Mrągowa. Z zawodu pielęgniarka, z natury i zamiłowania społecznik. Prowadziła Anonimową Poradnię dla Dzieci i Młodziezy. W 1990 roku została uznana za jedną z najlepiej pracujących pielęgniarek szkolnych, za co otrzymała wyróżnienie Miniastra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Instytut Matki i Dziecka. Przez wiele lat pracowała społecznie wśród harcerzy. Od ponad 20 lat jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Aktywna przy zakładaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mrągowie, została pierwszym prezesem zarządu. W 2016 roku powołana do Mrągowskiej rady Seniorów. 

Urszula Kuchcińska – uhonorowana za dotychczasową działalność na rzecz Mrągowa. Od 24 lat pełni funckję Przewodniczącej Stowarzyszenia Miast Partnerskich "Mrągowo-Grunberg" w Mrągowie. W 1993 roku włączyła się w organizację podpisania aktu współpracy między miastami Mrągowo i Grunberg. Podczas 24 lat pracy społecznej na rzecz mieszkańców Mrągowa osobiście uczestniczyła w przygotowaniach i przeprowadzeniu kilkudziesięciu projektów na rzecz wszocnienia relacji miast partnerskich. 

W  2017 roku:

Stanisław Brakoniecki - uhonorowany za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Miasta, w tym promocję i propagowanie piękna sportu. Pan Stanisław Brakoniecki jest członkiem Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, jest jego członkiem założycielem, działając w jego strukturach. Od 1984 roku był członkiem Zarządu Klubu Sportowego Metalowiec, a następnie MKS Mrągowia Mrągowo. Od roku 1989 w roli vice Prezesa Mrągowii, a w latach 2011-2012 był prezesem MKS Mrągowia Mrągowo, obecnie jest Prezesem Honorowym. W latach 2008 – 2016 działał w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie, pracował w Wydziale Gier i Dyscypliny oraz był członkiem Sądu Koleżeńskiego. Za nienaganną i społeczną pracę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur.  Polski Związek Piłki Nożnej uhonorował Pana Brakonieckiego Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej uhonorował Odznaką Zasłużony dla Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 

Piotr Dondajewski - Za współtworzenie wizerunku Miasta, były Radny Rady Miejskiej drugiej kadencji. W latach 2002 — 2013 Prezes Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórca oprawy plastycznej oraz logo Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Propagator sztuki plastycznej — autor licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i na świecie. W 2005r został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Odznaczony Honorową odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Złotą Odznaką Związku Artystów Plastyków. Laureat II nagrody w IV Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta Miasta Olsztyna". Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyna w 2007r. Honorowy członek Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego. W 2017r obchodził jubileusz 40 -lecie pracy artystycznej.

W  2018 roku:

Jan Łuński - uhonorowany za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Miasta, w tym promocję i propagowanie piękna sportu. Od 2.08.2017 roku jest prezesem klubu piłkarskiego MKS Mrągowia - funkcję tę pełni społczecznie, poświęcając swój czas oraz ponosząc niejednokrotnie koszty. Za swoją działalność społeczną i gospodarczął został wielokrotnie nagradzany.

Wiesław Mierzejewski – członek Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, człowiek otwarty na ludzką krzywdę, pomagający i wspierający osoby potrzebujące oraz jednostki nie tylko z miasta Mrągowa, ale tez z innych regionów kraju. Jest to pomoc rzeczowa i finansowa. Za pomoc humanitarną otrzymał wiele podziękowań i wyróżnień, m.in. Odznakę Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Statuetka Przyjaciel Powiatu, Medal 650-lecia Mrągowa, Przedsiębiorca Roku 2012, Medal Zasługi dla pożarnictwa, Odznaka Przyjaciel Niewidomych, Medal Piechocińskiego za rozwój polskiej gospodarki i wile innych.

W  2019 roku:

Krzysztof Węglewski – uhonorowany za całokształt pracy na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Mrągowa. Pan Krzysztof  jest osobą  zaangażowaną w  rozwój naszego miasta między innymi poprzez prowadzenie firmy zatrudniającej wielu pracowników. Działa w Mrągowskim Stowarzyszeniu Gospodarczym oraz w Cechu Rzemiosł Różnych, ściśle realizując wytyczne tych organizacji. Od lat wspiera osoby potrzebujące pomocy  z mrągowskich szkół, Domu Dziecka i młodzież niepełnosprawną w Mrągowie. Za swoją  działalność   na rzecz Mrągowa został  wyróżniony Statuetką Niezapominajki. W 2002 roku z okazji 650-lecia miasta Mrągowa otrzymał medal pamiątkowy za całokształt zaangażowania w życie społeczne miasta. W dniu 15.09.2001r. został doceniony przez Izbę Rzemieślniczą w Olsztynie „ Honorową Odznaką Rzemiosła”. Odznaczony również srebrnym  oraz złotym Medalem  „Janka Kilińskiego”. Angażował się w programie  „ Zdążyć z pomocą” , promowanym przez śp.  Prof. Zbigniewa Religę pomagając w ratowaniu dzieci.

Podczas Dni Mrągowa 2019 statuetkę Mrongowiusza odebrał również pan Zdzisław Paśnikowski, któremu statuetka została przyznana kilka lat wcześniej.

 


Załączone pliki

Galeria zdjęć

There are no images in the gallery.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna