Mrągowskie placówki oświatowe otrzymały wsparcie finansowe w ramach dwóch rządowych programów. Pierwszy z nich dotyczy promocji czytelnictwa wśród uczniów, a drugi pomoże młodym ludziom zwiedzić i poznać nasz kraj. Łączna kwota dofinansowań to ponad 35 tysięcy złotych.

Miasto Mrągowo otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 26 880,00 zł. na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.
Dotację otrzymały dwie szkoły i przedszkole

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (12 000 zł),
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego (12 000 zł),
  • Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” (2 880 zł).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Mrągowskie placówki otrzymały również dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Program zapewnia wsparcie finansowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Całkowity koszt zadania – 10 552 zł
Kwota dofinansowania – 8 441 zł
Wkład własny – 2 111 zł

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych. W Mrągowie wsparciem otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernia (4 083 zł),
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego (4 358 zł).