Rada Miejska w Mrągowie jednogłośnie nadała dziś honorowe obywatelstwo Mrągowa Piotrowi Mendrochowi - wieloletniemu proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie. Znany w naszym mieście pastor otrzymał prestiżowe wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz Mrągowa i mieszkańców. — W całej rozciągłości trudno opisać wszelki dorobek Pastora Księdza Piotra Mendrocha, gdyż w swoim życiu działa on w ciszy i skromności, a swoimi uczynkami nie lubi się chwalić. Z całą pewnością jest cichym aniołem w życiu wielu osób, co tym bardziej czyni godnym wyróżnienia — powiedział Henryk Nikonor, przewodniczący Rady Miejskiej.

Ks. Piotr Mendroch urodził się 7 kwietnia 1953 r., ordynowany 10 grudnia 1978 r. w Jaworzu. Od marca 1988 r. (wybrany 20 grudnia 1987 r., instalacja 29 maja 1988 r.) do 31 grudnia 2019 r. proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie. W 2009 roku otrzymał Statuetkę Mrongowiusza. Został uhonorowany za działalność ekumeniczną, dobroczynną i inicjatywy kulturalne.

Proboszcz parafii ewangelicko – augsburgskiej jest postacią znaną w naszym Mieście, szanowaną i docenianą za liczne inicjatywy i działania na rzecz mieszkańców — powiedział podczas sesji Henryk Nikonor, przewodniczący rady Miejskiej. — Jedną z form prowadzonej przez Niego działalności jest organizacja pomocy socjalnej dla osób najuboższych.

Od 1994 roku Pastor był kapelanem więziennym. W 1995 wybudował w Mrągowie stację socjalną – służyła ona również mieszkańcom miasta. Ksiądz Piotr Mendroch zaangażowany był na rzecz ”dzieci ulicy” – w miesiącach letnich zorganizował dożywianie dzieci. Oddany współpracy z klubem AA Dromader, później ze stowarzyszeniem AA ISKRA, podejmował pracę z rodzinami uzależnionych i wspierając inne działania terapeutyczne. Otaczał opieką osoby, wychodzące na wolność, pomagając im dostosować się do nowych warunków i środowiska, znaleźć pracę i niosąc im wsparcie duchowe. Wyróżniał się działalnością animatorską, ewangelizacyjną i szeroko propagował ekumenizm. Przez wiele lat w ostatni weekend sierpnia w Mrągowie organizował ogólnopolskie spotkania misyjne przy współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji.

W całej rozciągłości trudno opisać wszelki dorobek Pastora Księdza Piotra Mendrocha, gdyż  w swoim życiu działa on w ciszy i skromności, a swoimi uczynkami nie lubi się chwalić. Z całą pewnością jest cichym aniołem w życiu wielu osób, co tym bardziej czyni godnym wyróżnienia — dodał Nikonor.

Fot. Michał Kaczyński