Miasto Mrągowo wykonało pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy z litewskim miastem Troki. List intencyjny, dotyczący m.in. realizacji wspólnych projektów, został podpisany przez Burmistrza Stanisława Bułajewskiego i Mera samorządu rejonu trockiego - Andriusa Šatevičiusa.

Nasza współpraca ma objąć sporo społecznych dziedzin — mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski. — Chcemy wspólnie promować walory turystyczne naszych regionów, nawiązać wymianę doświadczeń gospodarczych i biznesowych czy realizować wspólne programy, dotyczące rozwoju instytucjonalnego, środowiska, planowania strategicznego i infrastruktury. To nie są tylko plany, ale już konkretne działania. W ramach naszej współpracy, mrągowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji i litewska firma UAB „Trakų Vandeys”, podpisały porozumienie, którego celem jest pozyskanie środków z programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Jednym z punktów programu jest rozwój zielonej infrastruktury i ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń. Będziemy wspólnie ubiegać się o dofinansowanie, by w przyszłości realizować wiele ciekawych przedsięwzięć.

Troki to miasto na Litwie, w okręgu wileńskim. To reprezentacyjna wizytówka Litwy oraz niezwykle barwne miasteczko z intrygującą, bo aż 700 letnią historią. Leży na Pojezierzu Wileńskim, na półwyspie między jeziorami i w otoczeniu  średniowiecznych zamków i eleganckich dworów.