Burmistrz Miasta informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2023, zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej. Na realizację zadania publicznego pn. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, została przyznana dotacje w kwocie 5 000 zł Fundacji REI Rehabilitacja Edukacja Integracja.