Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Wielkanocny koncert – różnorodność kultur w Mrągowie”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.03.2024 r. do 23.04.2024 r. przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4 000 zł.