Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LXXV sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 15 marca 2024 roku o godz. 13.30 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ogłoszenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Panu Stefanowi Gojło,
  2. Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2024-2034,
  5. zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024,
  6. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
  7. rozpatrzenia pisma
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Uwaga! Sesję będzie można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU