Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „II Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”. Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.06.2024 r. do 18.08.2024 r. przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 8 000 zł.