Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Warsztaty profilaktyczne połączone z warsztatami rowerowymi Cariboo Kids Race”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 30.05.2024 r. do 14.06.2024 r. przez Stowarzyszenie Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 6 000 zł.