Burmistrz Miasta informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2024, zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego oraz organizację imprez profilaktycznych, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 15 000 zł - Klubu Sportowego „AS” Mrągowo

2/ 20 000 zł - Klubu Sportowego „Mrągowska Grupa Regatowa”.