Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Ogólnopolskie Regaty Złoty Puchar Mazur – żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r. przez Klub Sportowy „Mrągowska Grupa Regatowa” Mrągowo, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 6 000 zł.