Rozpoczęła się druga edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego prowadzonego w ramach MBO przez Urząd Miejski. W 2021 roku uczniowie z mrągowskich szkół będą mieli do rozdysponowania 35 tys. złotych na swoje pomysły, w tym maksymalnie 5 tys. zł na jedną szkołę.

Do drugiej edycji SBO zgłosiło się 6 szkół z Mrągowa: Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza", Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zgodnie z regulaminem zadanie będzie mógł zgłosić każdy uczeń szkoły, w której prowadzony jest SBO. Uczeń może zgłosić jedno lub więcej zadań. Zgłaszanie propozycji potrwa do 12 listopada. Później, w okresie od 13 do 20 listopada, odbędzie się weryfikacja zadań, a głosowanie na zaakceptowane projekty zaplanowano od 23 listopada do 13 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2020.

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, a także formularz zgłoszenia zadania i lista podpisów. KLIKNIJ


kalendarz wydarzeń sbo 2021


 Zobacz również podsumowanie pierwszej edycji SBO: