Na czerwcowej sesji Radni Miejscy debatowali nad Raportem o Stanie Mrągowa, podjęli uchwały ws. wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. Wotum i absolutorium dotyczyło roku 2023, a więc miesięcy, w których Mrągowem kierował poprzedni włodarz.

Rada Miejska w Mrągowie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok i udzieliła wotum zaufania i absolutorium Jakubowi Doraczyńskiemu, burmistrzowi Mrągowa. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta.
Za wotum zaufania i absolutorium zagłosowali wszyscy obecni radni.
 
To sytuacja specyficzna, bo uchwały ws. wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Mrągowa oceniają rok 2023, w którym burmistrzem był mój poprzednik — powiedział podczas sesji Jakub Doraczyński- Burmistrz Miasta Mrągowo. — Niemniej jednak dziękuję radnym za podjęcie tych uchwał. Dla mnie dzisiejsze, jednogłośne głosowanie nad tymi uchwałami to początek naszej wspólnej, dobrej i merytorycznej pracy. Koncentrujemy się na potrzebach inwestycyjnych, modernizacyjnych, zarówno w kwestiach infrastrukturalnych czy drogowych. Staramy się podchodzić do tego mądrze i gospodarnie, mając na względzie dobro mieszkańców i powrót do dobrego stanu finansów publicznych naszego miasta. Dziękuję wszystkim radnym, pracownikom Urzędu za prace na rzecz naszego miasta.

Zgodnie z prawem, sprawozdanie z wykonania budżetu, absolutorium oraz wotum zaufania procedowane są według zasad ogólnych dotyczących ustroju samorządu terytorialnego. Ocena roczna gminnych finansów odbywa się niezależnie od momentu zmiany władz.
Podstawą do udzielenia wotum zaufania burmistrzowi jest Raport o Stanie Gminy, który podsumowuje jego działalność w poprzednim roku (2023 r.), w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadzana jest debata. Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada podejmie decyzję w sprawie wotum zaufania dla burmistrza jako organu wykonawczego gminy.
Z kolei absolutorium udziela się włodarzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Tekst i foto: Paweł Krasowski