Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Michał Kamieniecki z dniem 2 lipca 2024 roku powierzył pełnienie obowiązków st. kpt. Radosławowi Kusiek na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie.

Decyzję o powierzeniu obowiązków w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie wręczył st. bryg. Tomasz Ostrowski Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w obecności mł. bryg. Adama Banacha Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie.

Źródło: KWPSP w Olsztynie