Urząd Miejski w Mrągowie dysponuje  materiałami promocyjnymi, które służą promocji Miasta Mrągowo. Są to m.in.  wydawnictwa drukowane, multimedialne,  gadżety promocyjne o treściach i oznakowaniach promujących Miasto Mrągowo. Materiały promocyjne wydawane są przez pracowników Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Proces wydawania materiałów reguluje Regulamin wydawania materiałów promocyjnych, wprowadzony Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 9 lutego 2018.
 

Pliki do załączenia:

Regulamin materiałów promocyjnych
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
 

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna